Technologie dřevostavby

TECHNOLOGIE DŘEVOSTAVBY

Nejčastěji realizujeme stavby, které se nazývají difúzně uzavřené.

Pro obvodovou konstrukci používáme vysušené nosné KVH profily, vyplněné minerální izolací, z jedné strany zaklopené sádrovláknitou deskou a kontaktním zateplovacím systémem, z druhé strany reflexní fólií, instalační mezerou a sádrokartonovým záklopem. (viz. Složení stěny). V případě zájmu je možné systém přepracovat na difúzně otevřený.

Složení obvodové konstrukce našich domů:

Difuzně uzavřený systém*

 1. Omítka dle výběru investora Mamut, Baumit – silikonová
 2. Vícenásobné přetažení stěrkovacím lepidlem
 3. Skelná síťovina – perlinka, vtlačená do stěrkovacího lepidla
 4. Vnější zateplení pomocí polystyrénových desek tl. 100 mm
 5. Sádrovláknitá deska Vidiwall tl. 12,5 mm
 6. Nosný KVH profil 60×140 mm vysušený na 13 – 16 % vody
 7. Vnitřní zateplení pomocí tvrzené minerální izolace tl. 140 mm
 8. Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou (spoje slepené pomocí speciálních tmelů a AirStop pásek)
 9. Montážní mezera pro vedení instalací a pro reflexi fólie
 10. 10. Dvojitý montážní rošt z CD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro reflexi fólie
 11. Sádrokartonová deska Knauf

*Systém je možno přepracovat také na difúzně otevřený.

Složení stropní konstrukce našich domů

 • Záklop z impregnovaných prken 22 mm
 • Nosný KVH profil 180 mm x 100 mm vysušený na 13 – 16 % vody
 • Zateplení minerální izolací tl. 160 mm mezi nosné trámy
 • Zateplení minerální izolací tl. 60 mm do kříže pod nosné trámy
 • Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou (spoje slepené pomocí speciálních tmelů a AirStop pásek)
 • Dvojitý montážní rošt z CD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro reflexi fólie
 • Jednoduchý sádrokartonový záklop z protipožárních desek