Postup před započetím stavby

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

S každým investorem, který se rozhodne pro stavbu rodinného domu domluvíme společnou schůzku u nás v kanceláři, při které nám zdělí své představy o plánované stavbě domu, požadavky na architektonické a dispoziční řešení domu včetně všech informací o stavebním pozemku.

KONZULTACE S PROJEKTANTEM

Po vzájemné dohodě Vám náš projektant připraví projekt domu v rámci možností dle Vašich individuálních požadavků a představ.

CENOVÁ KALKULACE

Na základě vyhotoveného projektu Vám zpracujeme zdarma cenovou klakulaci Vašeho domu.

FINANCOVÁNÍ

Pokud nemáte zajištěné vlastní financování, náš nezávislý konzultant s Vámi rád probere Vaše možnosti a optimální řešení pro financování výstavby rodinného domu.

SMLOUVA

Vzájemná důvěra bude podložena řádnou smlouvou o dílo, kde je vždy uvedaná konečná cena díla, termín zahájení a termín dokončení stavby.

VÝSTAVBA DOMU

Samotná výstavba rodinného domu pak probíhá velmi hladce a rychle díky moderním technologickým postupům. Stavba dřevostavby je prováděna suchou cestou a bez ohledu na zimní měsíce.