Výstavba dřevostavby od A do Z

Informační schůzka
Nejdříve se s Vámi setkáme v naší kanceláři, kde nám sdělíte svoje představy o plánované stavbě domu, požadavky na architektonické a dispoziční řešení domu vč. informací o stavebním pozemku.

Konzultace s projektantem
Po vzájemné dohodě Vám náš projektant připraví architektonickou studii domu dle Vašich individuálních požadavků.

Cenová kalkulace
Na základě vyhotovené studie Vám zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci Vašeho domu.

Finální projektová dokumentace
Pokud budete s architektonickým řešením i cenovou kalkulací Vašeho domu spokojeni, projektant vypracuje finální projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

Financování stavby
V případě, že nemáte zajištěné vlastní financování celé stavby domu, probere s Vámi náš nezávislý konzultant optimální řešení financování stavby Vašeho domu.

Podpis smlouvy
Naše vzájemná důvěra bude podložena řádnou smlouvou o dílo, kterou společně podepíšeme v naší kanceláři. Ve smlouvě je vždy uvedena konečná cena domu vč. termínu zahájení a dokončení stavby.

Výstavba domu
Po udělení stavebního povolení započneme neprodleně se stavbou domu. Díky moderním technologickým postupům probíhá stavba domu velmi rychle a hladce. Stavba je prováděna suchou cestou a to bez ohledu na zimní měsíce. Stavba domu je dokončena nejpozději do 6 měsíců.

Předání domu
Nejradostnější část na konec. Společně se s Vámi setkáme při předání domu, kde od nás navíc dostanete užitečný dárek.

Váš spokojený život v novém domě
Naše dřevostavby poskytují dokonalý komfort bydlení a díky moderním technologiím a kvalitní řemeslné práci šetří Vaše finance za energie.