Technologie dřevostavby

Stavebním systémem našich dřevostaveb jsou rámové konstrukce. Jsou tvořeny nosnými dřevěnými prvky (stojkami) a opláštěním těchto stojek velkoplošným materiálem v našem případě sádrovláknitou deskou Vidiwall v případě difúzně uzavřené skladby a OSB deskou Egger v případě difúzně otevřené skladby. 

Nosná konstrukce je vyráběna z hoblovaného a vysušeného smrkového řeziva a stropní část je zhotovena z KVH lepených hranolů. Prostor mezi stojkami a deskami je vyplněn minerální izolací. Vnější stranu stěny tvoří fasáda z polystyrenu a silikonové omítky Baumit Top v případě difúzně uzavřené skladby a dřevovláknitou deskou Pavatex a silikátovou omítkou Weber Extra clean v případě difúzně otevřené skladby. Z vnitřní strany nosné konstrukce je používána tzv. instalační předstěna, což je prostor, kde jsou vedeny veškeré potřebné rozvody. Instalační předstěna je tvořena hliníkovými profily a na ně jsou kotveny interiérové sádrokartonové desky. 

Složení obvodové konstrukce našich domů

 • Omítka silikonová Baumit TOP Z 1,5 mm
 • Vícenásobné přetažení stěrkovacím lepidlem
 • Skelná síťovina – perlinka, vtlačená do stěrkovacího lepidla
 • Vnější zateplení pomocí polystyrénových desek tl. 100 mm až tl. 140 mm
 • Sádrovláknitá deska Vidiwall tl. 12,5 mm
 • Rošt ze střešních latí 60 mm x 40 mm
 • Nosný hranol 140 mm ×140 mm vysušený na 13 – 16 % vody
 • Vnitřní zateplení pomocí minerální izolace tl. 140 mm
 • Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou (spoje slepené pomocí AirStop pásek)
 • Montážní mezera pro vedení instalací a pro reflexi fólie
 • Dvojitý montážní rošt z CD a UD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro reflexi fólie
 • Sádrokartonová deska Knauf protipožární tl. 12,5 mm

Složení stropní konstrukce našich domů

 • Záklop z impregnovaných prken tl.25 mm
 • Nosný hranol 160 mm až 200mm x 100 mm vysušený na 13 – 16 % vody
 • Zateplení minerální izolací tl. 160 mm až 200 mm mezi nosné trámy
 • Rošt z KVH 60 mm až 80 mm x 40 mm
 • Zateplení minerální izolací tl. 60 mm až 80 mm do kříže pod nosné trámy
 • Důkladně provedená parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou (spoje slepené pomocí AirStop pásek)
 • Dvojitý montážní rošt z CD a UD profilů s mezerou pro vedení instalací a pro reflexi fólie
 • Sádrokartonová deska Knauf protipožární tl. 12,5 mm